"Управління торговим підприємством для України"

Управління продажами

Прикладне рішення "Управління торговим підприємством для України" забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажів товарів на підприємстві в оптовій і роздрібній торгівлі. Підсистема включає засоби планування і контролю продажів, дозволяє вирішувати завдання управління замовленнями покупців. Підтримуються різні схеми продажу зі складу і під замовлення, в кредит або по передоплаті, товарів, прийнятих на комісію і їх передача на реалізацію комісіонеру і т.д.

планування продажів

Підсистема призначена для планування:

 • Обсягів продажів в натуральному і вартісному вираженні, у тому числі на підставі даних про продажі за попередні періоди, поточні складські залишки і отриманих на плановий період замовлення.
 • Відпускних цін, в тому числі на підставі інформації про поточні ціни компанії і конкурентів.
 • Собівартості продажів, з урахуванням інформації про ціни постачальників.

Планування продажів може вестися як по підприємству в цілому, так і по підрозділах або групам підрозділів, для окремих товарів і товарних груп, для певних категорій покупців (по регіонах, видам діяльності і т.п.).

Підсистема забезпечує консолідацію окремих планів у зведений план продажів підприємства. Для контролю виконання розроблених планів в системі передбачені розвинені засоби порівняльного аналізу даних про заплановані і фактичні продажі.

Планування може вестися з тимчасовою деталізацією від дня до року, що дозволяє:

 • Переходити від стратегічних планів до оперативних, зберігаючи при цьому інформацію про показники, встановлені на кожному етапі планування.
 • Вести планування як з обліком, так і без урахування сезонних коливань попиту.

Управління замовленнями покупців і внутрішніми замовленнями

Програма дозволяє розміщувати замовлення покупців відповідно до прийнятої на підприємстві стратегії виконання замовлень і схемами роботи (робота зі складу, під замовлення).

Аналогічно обробляються внутрішні замовлення від підрозділів на переміщення на конкретний склад або для використання (списання на витрати) в підрозділі.

Всі етапи проходження замовлення і його коректування фіксуються в системі відповідними документами. Менеджер може в будь-який момент:

 • Отримати повну інформацію про хід виконання замовлення.
 • Відстежувати історію взаємин з клієнтами і постачальниками.
 • Оцінювати ефективність і надійність роботи з контрагентами.

За допомогою аналітичних звітів, вбудованих в програму, менеджер може отримувати інформацію про оплату замовлень покупців, про їхнє розміщення в виробництві та хід виконання, розподіл замовлень по постачальникам.

Роздрібна торгівля

Роздрібна торгівля може здійснюватися з будь-якого з складів: оптового, роздрібного або неавтоматизированной торгової точки. Облік товарів в неавтоматизованих торгових точках може вестися по фіксованих роздрібних цінах або без урахування кількості і номенклатури ( "сумовий облік"). Облік товарів на роздрібних складах ведеться в продажних цінах.

Підтримується підключення торгового устаткування, наприклад сканери штрих-коду, дисплеї покупця, електронні ваги, ККМ в режимах "фіскальний реєстратор", "off-line" і "on-line".

Система дозволяє проводити оцінку вартісних запасів у роздрібних цінах, порівнювати обсяги і прибутковість продажів в різних магазинах (торгових точках), контролювати правильність надходження виручки від магазинів і торгових точок.

ціноутворення

Підсистема ціноутворення дозволяє визначати і реалізовувати цінову політику підприємства відповідно до наявних аналітичних даних про попит та пропозицію на ринку.

Основні функціональні можливості підсистеми:

 • Побудова різних схем формування цін і знижок.
 • Контроль за дотриманням співробітниками підприємства встановленої цінової політики.
 • Зберігання інформації про ціни конкурентів.
 • Зберігання інформації про ціни постачальників, автоматичне оновлення закупівельних цін.
 • Зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів.

Управління закупівлями

Підсистема дозволяє своєчасно приймати рішення про поповнення запасів, а також оптимізує процеси взаємодії з постачальниками. У числі можливостей, які надає підсистема:

 • Оперативне планування закупівель на підставі планів продажів і невиконаних замовлень покупців.
 • Оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання.
 • Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок.
 • Підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, в тому числі прийом на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів.
 • Оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів.
 • Аналіз потреб складу в товарах.
 • Наскрізний аналіз і установка взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам.
 • Аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів).
 • Планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих товарів на складах.
 • Складання графіків поставок і графіків платежів.

Управління відносинами з покупцями і постачальниками

Торговельні підприємства потребують системі управління відносинами з клієнтами, що дозволяє зберігати і аналізувати різну інформацію про клієнтів, відслідковувати всі стадії відносин з ними, аналізувати прибутковість і прибутковість по кожному клієнту, регіону, ринку і групі товарів.

Функціональні можливості підсистеми дозволяють управляти відносинами з покупцями, постачальниками, суміжниками і будь-якими іншими контрагентами. Підсистема "Управління відносинами з покупцями і постачальниками" дозволяє підприємству:

 • Здійснювати зберігання повної контактної інформації по контрагентах і їх співробітникам, а також історії взаємодії з ними.
 • Реєструвати умови доставки товарів, надійність, терміни виконання замовлень, номенклатуру і ціни товарів, що поставляються і матеріалів.
 • Автоматично сповіщати користувачів про майбутні контакти з контрагентами, нагадувати про дні народження контактних осіб.
 • Планувати свій робочий час і контролювати робочі плани своїх підлеглих.
 • Аналізувати незавершені і планувати майбутні угоди з покупцями і потенційними клієнтами.
 • Використовувати персоніфікований підхід до потреб і вимог кожного клієнта.
 • Реєструвати кожне звернення потенційного покупця і аналізувати рівень залучення клієнтів.
 • Оперативно контролювати стан запланованих контактів і угод.
 • Проводити інтегрований ABC (XYZ) -аналіз відносин з клієнтами.
 • Проводити аналіз причин зриву виконання замовлень покупців і обсягів закритих замовлень.
 • Аналізувати та оцінювати ефективність рекламних і маркетингових акцій за результатами звернень клієнтів.

Сегментування покупців з використанням інтегрованого ABC (XYZ)-аналізу дозволяє автоматично розділити клієнтів:

 • На класи в залежності від частки клієнта у виручці або прибутку компанії: важливі (А-клас), середньої важливості (B-клас), низької важливості (С-клас).
 • За статусам: потенційний, разовий, постійний, втрачений.
 • По регулярності закупівель: стабільні (X-клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні (Z-клас).

Результати такого аналізу допомагають оптимально розподілити зусилля і організувати роботу співробітників, відповідальних за продажі і обслуговування клієнтів.

Складський облік

Використання підсистеми управління складом (запасами) дозволяє ефективно організувати складське господарство.

У системі реалізований детальний оперативний облік матеріалів, продукції і товарів на складах, забезпечується повний контроль запасів на підприємстві. Всі складські операції фіксуються за допомогою відповідних документів. Підсистема дозволяє:

 • Здійснювати управління залишками ТМЦ в різних одиницях виміру на безлічі складів.
 • Вести окремий облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, поворотної тари.
 • Здійснювати контроль і облік серій і термінів придатності.
 • Задавати довільні характеристики партії (колір, розмір і т.д.) і вести облік по партіях в розрізі складів.
 • Комплектувати і розкомплектовувати номенклатурні позиції.
 • Здійснювати функції ордерного обліку і резервування ТМЦ.

Доступна інформація станом складських запасів в будь-яких аналітичних розрізах з високою деталізацією до рівня характеристик товарів (колір, розмір, габарити і т.д.). Передбачена можливість отримання вартісних оцінок складських запасів за собівартістю і потенційного обсягу продажів у відпускних цінах.

Засоби статистичного контролю запасів дозволяють оцінити "привабливість" кожного виробу по його частці в обороті або прибутку підприємства (ABC-аналіз), стабільність продажів (XYZ-аналіз), виявити погано продається, за такими критеріями, як середній термін зберігання, витрата за період і коефіцієнт оборотності.

Управління грошовими потоками підприємства

Для ефективного управління грошовими потоками фінансова або казначейська служба має інструменти для складання плану руху грошових коштів і виконання план-фактного аналізу. Джерелом даних для автоматичного заповнення плану руху грошових коштів є:

 • Суми фактичних надходжень і платежів ДС.
 • Плани руху грошових коштів (за іншими сценаріями, за інший період та ін.).
 • Фактичні обсяги продажів і закупівель.
 • Плани продажів і закупівель.
 • Суми дебіторської та кредиторської заборгованості.
 • Неоплачені замовлення покупців і замовлення постачальникам.
 • Заборгованість по заробітній платі.

У прикладному рішенні передбачено інструменти складання платіжного календаря для своєчасного виявлення і виключення касових розривів.

Відділи можуть формувати заявки на витрачання грошових коштів (ДС) на підставі сформованих замовлень постачальникам, що дозволяє забезпечити наскрізний аналіз планованих оплат.

Фінансовий відділ може планувати забезпечення затверджених заявок на витрачання ДС як шляхом резервування ДС на розрахункових рахунках, так і за рахунок очікуваних вхідних платежів. Платіжні доручення і касові ордери можуть вводитися на підставі заявок на витрачання коштів, що підвищує платіжну дисципліну на підприємстві.

Управління взаєморозрахунками

Підсистема дозволяє аналізувати зміну заборгованості в часі і оперує двома видами заборгованості: фактичної і прогнозованої (відкладеної). Фактична заборгованість пов'язана з операціями розрахунку і моментами передачі прав власності. Відкладена заборгованість виникає при відображенні в системі таких подій, як замовлення на поставку або передачу товарів на комісію, заявка на отримання грошових коштів та інших аналогічних.

Основне призначення підсистеми взаєморозрахунків:

 • Фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом.
 • Підтримка різних методик обліку заборгованості (по договорах, по рахунках / замовленнях, по розрахункових документах).
 • Аналіз поточного стану заборгованості і історії її зміни.

облік виробництва

"Управління торговим підприємством для України" забезпечує ведення виробничого обліку, дозволяє проводити розрахунок фактичної собівартості продукції, послуг виробничого характеру та напівфабрикатів.

Засоби автоматичного заповнення первинних документів економлять час користувача в щоденній роботі.

Наприклад, в системі передбачено зберігання виробничих специфікацій номенклатури. При випуску продукції список матеріалів / напівфабрикатів до списання може бути автоматично заповнений по актуальною основний специфікації для продукції, що випускається.

У конфігурації автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини.

Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до П (С) БО 16 "Витрати".

Залежно від специфіки виробничої діяльності підприємства при розподілі загальновиробничих витрат можуть застосовуватися різні бази розподілу: обсяг випуску, планова собівартість, оплата праці, матеріальні витрати, виручка, прямі витрати, окремі статті прямих витрат.

Передбачені звіти для аналізу виробничої діяльності як з "управлінської" точки зору, так і з точки зору бухгалтера.

Управління персоналом і розрахунок зарплати

Підсистема призначена для інформаційної підтримки кадрової політики компанії та автоматизації розрахунків з персоналом.

Розрахунок заробітної плати та кадровий облік реалізовані в єдиному інтерфейсі, що ідеально підходить для випадку, коли на підприємстві одні і ті ж співробітники виконують завдання ведення кадрового документообігу та розрахунку заробітної плати.

Для підприємств, де кадрова служба відділена від розраховувачів заробітної плати, особливо затребувана буде панель функцій, яка включає окремі сторінки для кадрового обліку і розрахунку заробітної плати.

З метою спрощення роботи з підсистемами кадрового обліку та розрахунку заробітної плати реалізовано максимальне використання даних кадрового обліку при розрахунку заробітної плати.

Кадровий облік і аналіз кадрового складу

Для цілей кадрового обліку прикладне рішення передбачає зберігання не тільки особистих даних працівників підприємства, але і службової інформації, до якої відносяться: підрозділ, де значиться працівник, його посада, службові телефони й інша контактна інформація.

Реєструється і кар'єра (зміни кадрового стану) працівника на підприємстві: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки, звільнення. Підтримується співпраця з працівниками на умовах укладення договору цивільно-правового характеру (ЦПХ).

Облік стажу роботи в організації ведеться автоматично в розрізі видів стажу. Всі документи, які виконують будь-які розрахунки в залежності від стажу, автоматично визначають тривалість стажу від дати прийому в організацію. Крім того, реалізований розрахунок пільгових видів стажу і врахування стажу до прийому на роботу в організацію.

Для аналізу кадрового складу підприємства за накопиченою інформацією про працівників будуються різноманітні звіти. У їх числі списки працівників організації, рух кадрів організації, статистика кадрів організації та ін.

"Управління торговим підприємством для України" підтримує ведення штатного розкладу організацій з можливістю вказівки різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується аналітична звітність.

У програмі автоматизоване кадрове діловодство, включаючи заповнення уніфікованих друкованих форм: прийом на роботу (форма П-1), кадрове переміщення працівників, табель обліку робочого часу (форма П-5), наказ про надання відпустки працівникам (форма П-3), звільнення з організації (форма П-4).

На підставі кадрових даних будується уніфікована форма П-2 "Особова картка". Прикладне рішення підтримує ведення військового обліку. У програмі формуються всі необхідні відомості для подання у військкомати.

Розрахунок заробітньої плати

Реалізована наступна функціональність для розрахунку заробітної плати і розрахунку податків і зборів відповідно до актуального стану українського законодавства:

 • Облік використання робочого часу та друк табелів.
 • Нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу, почасовим тарифом, оплати за тимчасове сумісництво і заміщення, оплата за договорами цивільно-правового характеру (ЦПХ), іншим нарахуваннях і утриманнях з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування.
 • Нарахування лікарняних, відпускних та інших нарахувань з автоматичним розрахунком середнього заробітку.
 • Ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників.
 • Депонування.
 • Вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій.
 • Формування відповідних звітів (по ПДФО, ЄСВ та інші).
 • Відображення заробітної плати в бухгалтерському обліку та відображення витрат в управлінському обліку для цілей управлінського аналізу витрат підприємства.

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • Інвалідів.
 • Пенсіонерів.
 • Шахтарів.
 • Податкових нерезидентів.

Основні "розрахункові" документи забезпечені засобами автоматичного заповнення й розрахунку. Наприклад, автоматичне заповнення табличних частин документів на розрахунок відпустки, табличних частин розрахунку заробітної плати.

Автоматизований процес виправлення помилок розрахункових документів минулого періоду. У разі введення виправлення система автоматично сторнує невірні записи минулого періоду.

Передбачено автоматичне заповнення довідки про доходи співробітника в різних формах для надання в різні організації, наприклад для розрахунку пенсії, отримання субсидії або кредиту.

"Управління торговим підприємством для України" надає можливість формувати основні уніфіковані форми по обліку праці і заробітної плати, а також інші звіти, для отримання інформації за будь-який розрахунковий період:

 • Розрахункові листки;
 • Розрахунково-платіжні відомості (Форми П-6, П-7, довільна динамічна форма);
 • Платіжні відомості для отримання грошей через касу.
 • Видаткові касові ордери.
 • Зведення по нарахуваннях і утримань і т.д.

Результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді аналітичних звітів, наочних графіків і діаграм. Наприклад, звіти для аналізу нарахувань і утримань працівників організацій за довільний період, які можна сформувати як у вигляді докладної розрахункової відомості, з можливістю виведення не тільки сум нарахувань, але і оплаченого часу, так і у вигляді згорнутої форми без аналітики по працівникам.

Передбачена можливість аналізу стану взаєморозрахунків з працівниками організацій з точністю до співробітника, місяця нарахування і рахунки обліку заборгованості.

Регламентована звітність, вирахування регламентованих податків

"Управління торговим підприємством для України" забезпечує вирахування регламентованих законодавством податків з фонду оплати праці і зборів: єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

Звіт "Звід відрахувань до фондів" включає докладну інформацію по розрахованим відрахувань, ставок і баз, за ​​якими вони були розраховані. За результатами обліку доходів, сум обчислених податків і внесків формується регламентована звітність з ПДФО, ЄСВ, звітність до ФСС, звітність до органів статистики. Список регламентованих звітів в "Управління торговим підприємством для України" збігається зі списком в "Бухгалтерія 8 для України".

Бухгалтерський і податковий облік

"Управління торговим підприємством для України" включає в себе функціональність конфігурації "Бухгалтерія 8 для України" і забезпечує вирішення завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства щодо ведення обліку відповідно до вимог українського законодавства і підготовці регламентованої звітності. Управлінський і регламентований облік ведуться паралельно. При введенні первинних документів в системі, користувач вказує окремо готовність документа до відбиття в оперативному управлінському обліку і в регламентованому обліку.

При знятті ознаки відображення в бухгалтерському обліку, в табличних частинах ховаються "бухгалтерські колонки". Це спрощує інтерфейс для користувачів - не бухгалтерів . Після включення ознаки відображення в бухгалтерському обліку, система пропонує заповнити рахунки бухгалтерського обліку автоматично.

Таким чином, досягається істотна економія часу бухгалтера: залишається тільки перевірити правильність заповнення вже заповненого документа і внести уточнення в разі специфічної операції.

Аналіз результатів діяльності підприємства

Моніторинг і аналіз діяльності підприємства в конфігурації "Управління торговим підприємством для України" включає потужну і гнучку систему звітів, яка дозволяє оперативно аналізувати і безперервно контролювати практично всі аспекти діяльності підприємства. У числі основних можливостей системи:

 • Лінійні, ієрархічні і кросс-звіти.
 • Підтримка угруповання.
 • Розшифровка окремих елементів звіту (drill-down).

Інформацію можна отримати в будь-яких розрізах з необхідною деталізацією. Користувач може самостійно задавати (набудовувати) рівень деталізації, параметри угрупування і критерії відбору даних у звітах у відповідності зі специфікою розв'язуваних завдань. Такі індивідуальні настройки (фактично створені користувачем спеціалізовані звіти) можуть бути збережені для подальшого використання.

Рапорт керівнику

Механізм регулярного формування та доставки керівництву інформації про поточний стан справ на підприємстві. При цьому не потрібно складати запити і навіть запускати "1С: Підприємство".

Будучи один раз налаштований, механізм "Рапорт керівникові" може відповідно до заданого регламенту - наприклад, кожен день о 19:30 або кожні 15 хвилин протягом дня - автоматично публікувати на внутрішньому сайті підприємства або відправляти по заданих адресах електронної пошти звіт, в якому різнопланова інформація про діяльність підприємства сконцентрована в зручному і наочному для керівника вигляді.

У звіті наводиться оперативний аналіз даних за різними показниками діяльності підприємства за обсягом продажів, по дебіторської та кредиторської заборгованості, по рухах грошових коштів в розрізі статей і т.д. Список показників можна налаштувати індивідуально для кожного з керівників різних служб компанії.

Для зручності аналізу в звіті передбачено графічне представлення даних: графіки порівняння фактичних показників із запланованими або з такими ж показниками за минулі періоди.

монітор ефективності

Монітор ефективності забезпечує оперативну оцінку ключових показників діяльності (КПД) виконавчим керівництвом компанії. Звіт дозволяє:

 • Охопити весь бізнес "одним поглядом".
 • Своєчасно виявити відхилення від плану, негативну динаміку, точки росту.
 • Уточнити надану інформацію, формуючи звіти-розшифровки.
 • Використовувати комплект показників ефективності, що поставляється в складі демонстраційної бази.
 • Швидко розробляти нові показники ефективності.
 • Налаштувати кілька варіантів звіту за видами діяльності або по ділянках відповідальності керівників компанії.

Структура оборотних коштів

Звіт дозволяє фінансовому директору проаналізувати динаміку зміни основних статей оборотних коштів.

Сервісні можливості

У конфігурацію вбудовані засоби роботи з електронною поштою, які дозволяють значно підвищити оперативність роботи, в першу чергу підрозділів, що відповідають за роботу з клієнтами і постачальниками, збут, закупівлі і маркетинг. Поштовий клієнт має звичним інтерфейсом і зручний в роботі. Серед можливостей по роботі з поштою:

 • Реєстрація кореспонденції, призначення виконавців і контроль виконання; ведення історії листування по кожному контрагенту.
 • Створення як індивідуальних, так і "публічних" (групових) поштових адрес і розмежування доступу до них для різних груп користувачів.
 • Імпорт контактної інформації з поширених поштових клієнтів.
 • Автоматична відправка листів по настанню запланованих подій (наприклад, нагадування про оплату).
 • Організація розсилок електронних листів.

Побудова територіально розподілених систем

В "1С: Підприємство" реалізований механізм управління розподіленими інформаційними базами, який забезпечує роботу єдиного прикладного рішення (конфігурації) з територіально рознесеними базами даних, об'єднаними в багаторівневу ієрархічну структуру.

Це дає можливість будувати на основі конфігурації "Управління торговим підприємством для України" рішення для підприємств мережевої або холдингової структури, що дозволяють ефективно управляти бізнесом і бачити картину "в цілому" з необхідною для прийняття рішень оперативністю.

Інші сервісні можливості

 • Повнотекстовий пошук даних - пошук довільного тексту по всіх об'єктах конфігурації (документам, довідникам і т.д.). Пошук виконується з урахуванням морфології.
 • Завантаження курсів валют з Інтернету.
 • Підготовка і відправлення листів до відділу технічної підтримки.
 • Автоматична перевірка і установка оновлень "Управління торговим підприємством для України" через Інтернет.
Вверх