"BAS Управління торгівлею"

"BAS Управління торгівлею" нова більш функціональна версія. Торгівля і склад. Нові можливості

CRM система містить відомості про кожного контрагента, завдяки CRM можливий збір і аналіз даних по кожному контакту, аналіз ефективності бізнес-процесів.

 • Управління правилами продажів: встановлення цін і знижок, проведення маркетингових акцій, реєстрація та контроль цінових, фінансових, об'ємно-календарних умов продажів.
 • Маркетинг: поділ клієнтів, автоматичний ABC/XYZ-аналіз, аналіз руху клієнтської бази.
 • Управління продажами: створення комерційних пропозицій, управління обробкою заявок покупців, створення і контроль графіків платежів і відвантажень, контроль і аналіз простроченої клієнтської заборгованості.
 • Управління торговими представниками: розподіл клієнтів, постановка і контроль виконання завдань.
 • Управління фінансами: оформлення і узгодження платіжних документів, створення календаря платежів, контроль готівкових та безготівкових грошових коштів.
 • Управління запасами: резервування товарів з урахуванням майбутніх поставок, планування залишків, визначення потреб, контроль переміщення продукції, підтримка ордерної схеми роботи складу.
 • Управління постачанням: вибір постачальників, формування та контроль замовлень, реєстрація та контроль графіків оплати і надходження, контроль кредиторської заборгованості.
 • Фінансовий облік: підтримка механізму "інтеркампані" (при веденні декількох організацій холдингу налаштовується доступ до продажів від будь-якої організації, з автоматичним перенесенням товарів), модернізований розрахунок собівартості, облік і розподіл непрямих витрат і доходів, визначення та аналіз фінансових результатів.
 • Регламентована звітність: автоматичне нарахування сум податкових зобов'язань і кредиту, автоматичне створення податкових документів по ПДВ, відстеження повного обсягу і правильності реєстрації вхідних податкових документів, облік доходів і витрат платників єдиного податку.

Програма "BAS Управління торгівлею" розроблена з урахуванням сучасних можливостей "1С: Підприємство". Підтримується 2 режиму роботи: тонкий клієнт і веб-клієнт. Крім цього, в конфігурації реалізований ряд інших технологічних новацій.

"BAS Управління торгівлею" проводить цілісну автоматизацію продажів в сфері оптової та роздрібної торгівлі, включає реальні кошти планування і контролю торгових операцій, дозволяє в режимі реального часу управляти замовленнями покупців. У програмі передбачені різні варіанти продажу товарів - зі складу продавця і під замовлення, відвантаження в кредит або по передоплаті, продаж товарів, прийнятих на реалізацію, передача на продаж комісіонеру і т.д.

Програма дозволяє створювати комерційні пропозиції, що відображають історію переговорів із замовником за погодженням складу і умов угоди.

Значно дороблена функціональність замовлення як "центру управління" поруч подальших дій по його відпрацювання. Додані статуси замовлення ( "Не погоджено", "Погоджено", "До забезпечення", "До відвантаження", "Закрито"), відповідні етапу обробки замовлення. За статусом і відомостями про оплату та відвантаження замовлення автоматично визначається його поточний стан готовності ( "Очікується аванс", "Чи готовий до відвантаження" і т. Д.).

Система автоматично контролює відповідність замовлень умов торговельних угод, не дозволяючи порушувати їх користувачам, які не мають відповідних прав. Автоматизований бізнес-процес узгодження змін умов угоди з уповноваженою особою.

На різних етапах замовлення може виступати в якості розпорядження на забезпечення, на відвантаження, на оформлення документів. Контроль виконання розпоряджень ведеться з деталізацією до окремих позицій замовлення. Система запобігає "перевиконання" розпорядження.

"BAS Управління торгівлею" надає можливість вказати графік оплати за замовленням клієнта (як в частині авансових платежів, так і платежів з погашення дебіторської заборгованості). Графік може формуватися з урахуванням обраного календаря. Це дозволяє планувати надходження виручки по днях, контролювати дотримання клієнтом обумовлених термінів оплати, виділяти прострочену дебіторську заборгованість. Система дозволяє класифікувати прострочену заборгованість по інтервалах глибини прострочення.

Ведеться облік планової та фактичної заборгованості в розрізі замовлень, термінів оплати і документів розрахунків. При цьому робота сильно спрощена: ручний рознос надійшли платежів виконується тільки на замовлення, розподіл по іншим аналітичних розрізах виконується автоматично у фоновому режимі.

Для організації повернення товару від покупців можуть використовуватися заявки на повернення і заміну товару, які, як і замовлення, керують усім наступним процессом.Аналогічно продажу реалізована робота із замовленнями постачальникам і ведення взаєморозрахунків із закупівель.

Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM)

В "BAS Управління торгівлею" реалізовано управління процесами продажів: регламентація етапів процесу, контроль виконання процесу, аналіз. З цією метою застосовується механізм бізнес-процесів системи "1С: Підприємство", автоматично відслідковує маршрут процесу і формує відповідні завдання виконавцям. Крім цього, реалізований спрощений режим управління процесом продажу з ручним переміщенням по етапах. Допускаються різні види процесів з різним складом етапів. Підтримується зберігання допоміжних документів - регламентів, інструкцій, шаблонів документів і т. Д., Необхідних при відпрацюванні процесу.

Система накопичує статистику по що виконуються процесам, дозволяє розраховувати ймовірність доведення наявного потенціалу продажів до успішного результату ( "воронка продажів") і проводити аналіз вузьких місць процесів.

Всі продажи ("угоди"), що почалися реєструються в системі. Вони об'єднують в єдине ціле всю інформацію, накопичену в системі в ході підготовки і виконання продажу, - електронні листи, відомості про дзвінки, зустрічі, оформлені замовлення, рахунки, накладні, додаткові файли і т. Д. Це допомагає максимально зручно організувати роботу менеджерів по продажу. Система дозволяє реєструвати і аналізувати оточення угоди: конкурентів, субпідрядників, впливових осіб, їх зв'язку. На підставі статистики угод система дозволяє оцінити ймовірність успішного здійснення нової угоди. Таким чином, система автоматизує і підтримує не тільки процес продажу, а й підготовку продажів.

Крім цього, система дозволяє аналізувати не відбулися угоди, що необхідно для вдосконалення роботи відділу продажів.

У програмі розділені списки контрагентів в розумінні регламентованого обліку (юридичних і фізичних осіб) і об'єктів бізнес-взаємодій (клієнтів, постачальників, конкурентів та ін. Партнерів). Це дозволяє вести облік і продажів, і історії відносин не тільки по "формальним" контрагентам, а й по компаніям (групам юридичних осіб), по самостійно працюючим підрозділам контрагентів і т. Д. Підтримується ведення інформації про контактних осіб компаній-партнерів, про зв'язки між партнерами.

Планування продажів

"BAS Управління торгівлею"забезпечує управлінський персонал компанії потужними і зручними засобами для планування:

 • Обсягів продажів в натуральному і вартісному вираженні, у тому числі на підставі даних про продажі за попередні періоди, інформації про поточні складські залишки і отриманих на плановий період замовлень покупців.
 • Відпускних цін, в тому числі на підставі інформації про поточні ціни компанії і конкурентів.
 • Собівартості продажів, з урахуванням інформації про ціни постачальників і фактичної собівартості продажів за певний період.

Плани можуть зіставлятися як по підприємству в цілому, так і по підрозділах або групам підрозділів, для окремих товарів і товарних груп, для певних категорій покупців. Система забезпечує консолідацію окремих планів у зведений план підприємства. Планування може вестися з різною тимчасовою деталізацією, з урахуванням і без урахування сезонних коливань попиту.

Для контролю виконання розроблених планів передбачені розвинені засоби порівняльного аналізу даних про заплановані і фактичні продажі. Реалізовані в системі можливості планування і план-фактного аналізу забезпечують підтримку рішень, що визначають розвиток бізнесу, і дозволяють перейти від "стихійного" управління до регулярного менеджменту продажів.

управління замовленнями

Функціональність, реалізована в системі "BAS Управління торгівлею", дозволяє:

 • Оптимальним чином розміщувати замовлення покупців у замовленнях постачальникам і резервувати товари на складах відповідно до прийнятої в компанії стратегії виконання замовлень і схемами роботи (робота зі складу, під замовлення).
 • Забезпечувати чітке дотримання термінів поставки замовлених товарів, задовольняти запити якомога більшої кількості клієнтів і при цьому уникати виникнення надлишкових складських запасів.
 • Підвищити привабливість компанії як надійного постачальника і зменшити витрати.

Всі етапи проходження замовлення і його коректування фіксуються в системі відповідними документами, що дає можливість в будь-який момент отримати повну інформацію про хід виконання замовлення, відстежувати історію взаємин з клієнтами і постачальниками, оцінювати ефективність і надійність роботи з ними.

Управління правилами продажів, маркетинг

"BAS Управління торгівлею" надає широкі можливості для управління відпускними цінами на товари, побудови різних схем формування цін і знижок, дозволяє чітко контролювати дотримання співробітниками підприємства встановленої цінової політики.

Можливості механізму ціноутворення дозволяють:

 • Реєструвати і порівнювати ціни, пропоновані різними постачальниками, і вибирати постачальника, що пропонує найкращі умови, тим самим скорочуючи витрати на поповнення товарних запасів.
 • Автоматично відстежувати зміни цін постачальників при реєстрації чергових поставок і виробляти при необхідності перерахунок відпускних цін на підставі нових цін постачальників і заданої торгової націнки.
 • Аналізувати ситуацію на ринку, відслідковувати динаміку зміни цін, порівнювати ціни компанії з цінами конкурентів.

Це дозволяє оперативно реагувати на зміни ринкової кон'юнктури і формувати цінову політику, що забезпечує конкурентоспроможність і рентабельність бізнесу.

В механізм ціноутворення додані можливості призначення алгоритмів розрахунку цін у вигляді довільних запитів до інформаційної бази (наприклад, "отримати середню ціну закупівлі за минулий місяць ...") і у вигляді довільних формул ( "Роздрібна = Оптова * 1.2").

Реалізовано механізм розрахунку автоматичних знижок, що дозволяє налаштувати різні види знижок при дотриманні різних умов, а також правила одночасного застосування декількох знижок.

Введено поняття торговельної угоди з клієнтом, що об'єднує ціни, умови оплати та інші умови продажу. Система автоматично контролює дотримання умов і блокує дії користувачів, які порушують їх. Угоди можуть бути як індивідуальними, так і типовими, що описують однакові умови продажу для сегмента клієнтів. Торгові угоди з'явилися розвитком поняття "договору", що використовується в попередній редакції конфігурації.

Механізм сегментації дозволяє визначити стійкі групи клієнтів (наприклад, "дилери", "ненадійні дебітори"). Групи можуть використовуватися, зокрема, для обмеження дії торгових угод (в подальшому планується розширити використання сегментів як аналітичних фільтрів). Підтримуються ручний і автоматичний (за допомогою довільного запиту) способи формування сегментів. Аналогічним чином реалізовані і сегменти товарів.

В системі реалізована реєстрація джерел виникнення інтересу у клієнтів (як для нових клієнтів, так і для повторних угод) і їх аналіз. Це дозволяє оптимізувати способи рекламного впливу на потенційних клієнтів.

Управління торговими представниками

В "BAS Управління торгівлею" реалізована функціональність з управління торговими представниками (торговими агентами): закріплення агентів за клієнтами, призначення графіка відвідування, планування відвідувань клієнтів, формування детальних завдань зі збору замовлень і вирішення інших довільних питань. Фіксуються результати відпрацювання завдань, можливий план-фактний аналіз.

Вверх