Аудит ведення обліку в 1С: Підприємство

Що включає в себе аудит ведення обліку в базі «1С: Підприємство»?

Перш за все проводиться аналіз налаштувань програмного продукту, встановленої облікової політики підприємства. Діє у відповідному періоді. Розглядається ведення бухгалтерського, управлінського, податкового обліку.

Послідовно фахівець проходить бізнес-процеси і ланцюжки документообігу, які відображені в базі. При необхідності - дає рекомендації про некоректне відображення даних у програмі, або цикленності обліку витрат та ін. моментів.

Анализу подлежат следующие участки деятельности предприятия:

  • Облік продажів;
  • Складський облік ТМЦ, МБП;
  • Облік кадрів і заробітної плати;
  • Облік грошових коштів, валютних операцій;
  • Облік взаєморозрахунків з контрагентами;
  • Облік основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів;
  • Облік податків;
  • Облік витрат на виробництво, калькулювання собівартості продукції та напівфабрикатів;
  • Відображення данних у звітах.

Аудит ведення обліку в базі «1С: Підприємство» у Вашій компанії буде здійснювати досвідчений фахівець, який складе акт обстеження ведення обліку, виявить проблемні ділянки роботи, вкаже на помилки ведення управлінського, бухгалтерського, податкового обліку; і дасть відповідні рекомендації. В результаті формула успіху дорівнює мінімум роботи вручну + максимум автоматизації.

Вверх